Integritetspolicy för H ART&DESIGN

Denna Integritetspolicy uppdaterades 19-12-19.

Innehållsförteckning

 1. Bakgrund
 2. Definitioner
 3. När Behandlar vi dina Personuppgifter?
 4. Personuppgiftsansvarig
 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
 7. Sociala plattformar
 8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 9. Dina rättigheter
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Tillsyn och efterlevnad
 14. Tredjepartsvillkor
 15. Ändring av Integritetspolicyn
 16. Hur kommer du i kontakt med oss?

 1. Bakgrund

H ART&DESIGN, org. nr 691228-3907 är ett företag som tillhandahåller tjänster i form av inredningskonsultation och försäljning av egna konstverk. I vår tjänst ingår bland annat försäljning och leverans av varor och tjänster.

Vi värnar om din integritet och denna policy har utformats för att göra dig medveten om att H ART&DESIGN behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du eller det företag eller organisation du företräder efterfrågar eller köper våra tjänster, besöker vår webbplats www.h-artdesign.se eller i övrigt är i kontakt med oss.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd.

Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter.

Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, sammanställer, överför, radera och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

 

 1. När Behandlar vi dina Personuppgifter?

Integritetspolicyn är tillämplig i följande fall då Behandling av Personuppgifter aktualiseras i vår verksamhet:

 1. då H ART&DESIGN tillhandahåller tjänster och varor till dig eller det företag eller organisation du företräder;
 2. vid utskick av information, marknadsföring eller inbjudan till event;
 3. vid tillhandahållande av nyhetsbrev;
 4. vid ditt deltagande i utbildningar, workshops, seminarium och event som hålls eller arrangeras av oss eller i samarbete med tredje parter;
 5. i samband med kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling;
 6. i samband med marknadsföring av våra tjänster på Webbplatsen, sociala medier och andra plattformar;
 7. i samband med fotografering av ytor i din lokal;
 8. i samband med besök på Webbplatsen eller via sociala plattformar; och
 9. vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post eller telefon.

 1. Personuppgiftsansvarig

H ART&DESIGN är personuppgiftsansvarig för den Behandling av Personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

 1. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

H ART&DESIGN Behandlar Personuppgifter avseende dig som kund oavsett om du anlitar oss privat, i din roll som anställd eller via eget bolag. H ART&DESIGN samlar endast in och Behandlar Personuppgifter för specifika ändamål. Detta innebär att Personuppgifter Behandlas för att:

 1. tillhandahålla tjänster och varor och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig eller med det företag eller organisation du företräder;
 2. tillhandahålla seminarier, workshops och andra event;
 3. möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärs- och metodutveckling) och i övrigt när du är i kontakt med oss t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon, personliga möten, sociala plattformar eller via Webbplatsen;
 4. informera om och marknadsföra vår verksamhet genom bland annat publicering av kundreferenser och annat material, presentationsmaterial som framförs vid event eller via moodboards/stämningscollage;
 5. lämna information om event och nyheter och rikta marknadsföring via post, e-post, telefon, via Webbplatsen eller via sociala plattformar avseende vår verksamhet och våra tjänster; och följa tillämplig lagstiftning.

Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på (i) hur du är i kontakt med oss, och (ii) vilken av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag eller organisation du företräder.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter samt kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss vara eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ett visst köp eller vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och du kommer då att informeras om detta.

 

 1. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss för ändamål som framgår av punkt 5 ovan:

 1. för- och efternamn;
 2. personnummer;
 3. faktura- och leveransadress;
 4. telefonnummer;
 5. e-postadress;
 6. foton på lokal/yta/utrymmen (exempelvis för att fullgöra vår tjänst eller när vi tar bilder på det färdiga resultatet av din lokal för marknadsföringsändamål);
 7. information om hälsotillstånd (exempelvis anmälan av allergi i samband med event/konferens som arrangeras av oss);
 8. kundreferenser;
 9. betalningsuppgifter; och
 10. korrespondens med dig.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att H ART&DESIGN ska kunna tillhandahålla dig de varor och tjänster du beställt och därmed fullgöra avtalet med dig, eller det företag eller organisation du företräder, samt marknadsföra och utveckla verksamheten. I de fall där du agerar som företrädare eller kontaktperson hos ett företag eller organisation som samarbetar eller har någon typ av affärsrelation med H ART&DESIGN, Behandlar vi dina Personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, det företag

eller organisation du arbetar på eller på uppdrag av på ett effektivt sätt.

KONTAKTA HELENA BJÖRKQVIST
helena@h-artdesign.se
Tel: 0705-199400